Objekta nosaukums: Apakšstacijas Nr. 30 "Daugavpils" 110 kV sadalnes pārbūve

Atrašanās vieta: Daugavpils, Latvija

Realizācija: 2020

Stadija: nodots ekspluatācijā

Apraksts: Apakšstacija izbūvēta 1959.gadā kā 80kV apakšstacija, kuru 1960.gadā pārveda uz  110kV spriegumu, 1966.gadā izbūvēta 330kV sadalnes. Lai samazinātu tehnoloģisko traucējumu risku tik svarīgā elektroenerģijas pārvades sistēmas mezglā, tādejādi palielinot elektroenerģijas pārvades sistēmas drošumu, uzsākta šīs apakšstacijas 330kV sadalnes pilnīga pārbūve, izbūvējot 330kV sadalni H-veida shēmas izpildījumā (ar 4
pievienojumiem).
Papildus apakšstacijas „Daugavpils” 330kV sadalnes pārbūves ietvaros paredzēta  125MVA autotransformatora ATNr.2 nomaiņa ar tādas pašas jaudas autotransformatoru  tā vecuma – 43 gadi un neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ

Ieteikt citiem: