2016

Būvobjekts 330 kV 110 kV 20 kV 10 kV apakšstacija VISKAĻI
1) TF Kable - kabeļiA2XS(FL)2Y-WTC-GC 1x800RMS 95 64/110kV un A2XS(FL)2Y-WTC-GC 1x2500RMS/95 64/110kV; gala apdares ESS 123.C31 (1x800RMS/95) un ESS 145.C40 (1x2500RMS/95) Atpakaļ

Citi projekti

Polietilēna, polipropilēna un biopolimēru iepakojumu ar apdruku ražošanas, noliktavu ēku ar biroja telpām būvniecība
Polietilēna, polipropilēna un biopolimēru iepakojumu ar apdruku ražošanas, noliktavu ēku ar biroja telpām būvniecība

2014
Uzzināt vairāk
Būvobjekts 110 kV kabeļu līnijas Nr. 212 apakšstacijas
Būvobjekts 110 kV kabeļu līnijas Nr. 212 apakšstacijas "Andrejsala", A/ss. VAIROGS pārbūve 110 kV kabeļu līnijā Lnr. 212 A/st. Vairogs - A/st. SKANSTE

2016
Uzzināt vairāk
Būvobjekts – Apakšstacija SLOKA
Būvobjekts – Apakšstacija SLOKA

2015
Uzzināt vairāk
Sadaļa atrodas izstrādes stadijā
UpUp hover